خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
نمایش مطلب


زكام

فرود آمدن فضول دماغ است از دو بطن مقدم دماغ به سوی منخرین.

زكام را خبطه نیز گویند.

 

نزله

ریختن فضول رطبه است از دو بطن مقدم دماغ به سوی حلق

 

سبب جزیی آن 8 امر است:

1- سوء مزاج حاری است كه عارض دماغ گردد.

و از اسباب خارجیه مانند تابش آفتاب یا مالیدن ادویه و ادهان حاره بر سر یا بوئیدن مشك و زعفران و... از مسخنات كه گرم گرداند دماغ را و رقیق گرداند فضول محتبسه در آن را و منجذب گرداند فضول را در جمیع بدن به سبب گرمی آن به سوی دماغ برای ضرورت خلاء

 

در اول زكام آب رقیق از بینی بر آید با حدت

حلقوم خشك می‏گردد

خواهش آب و چیزهایی سرد مایع به هم می‏رسد

 

علامت آن

تقدم سبب است و احساس خارش و لذع در بینی به سبب حدت و بورقیت فضول رقیقه منصبه به سوی آن و سرخی چشم و انف و احیانا سرخی كمی در بشره  نیز

و

اگر با آن حمی باشد علامات آن زیاده و شدت و زكام بیشتر

 

رطوبت بورقیه: رطوبتی است كه حرارت در آن اثر كرده ولی به نضج نرسانیده بلكه نوعی سوختن و عفونت درآن ایجادكرده است، چنانچه درابدان پیران زیاد مشاهده میشود كه خلطی لذاع و تیز و سوزنده است

 

2- حرارت مزاج دماغ است بدون آنكه حرارت خارجیه به آن رسد و یا حرارت جمیع بدن نیز كه صعود نماید بدان جهت، ابخره كثیره به سوی دماغ كه پر گرداند آنرا.

 

علامت آن

با علامات مذكوره در نوع اول، عظم نبض و سرعت و تواتر آن و تغییر رنگ  قاروره به سوی ردی

 

3- سوء مزاج بارد است كه عارض دماغ گردد از اسباب خارجیه

مانند رسیدن سردی شدید به سر كه تكثیف و انسداد مسام آن نماید و محتقن و متراكم گرداند بخارات را و تحلیل نیابند و نزول نمایند به سوی بینی و نیز غذایی كه وارد دماغ  گردد به سبب برودت آن هضم و نضج تام نیابد و فضول گردد و نزول نماید

 

علامت آن

حدوث زكام بعد از اسباب مذكوره  و وجدان ثقل كمی در سر و آنچه از بینی و حلق اخراج یابد غلیظ و سفید و مایل به كبودی باشد و اگر با آن تب باشد به زودی زایل گردد

 

4- سوء مزاج بارد نفس دماغ است

جهت آنكه دماغ بارد نضج نمی دهد غذایی را كه می آید به سوی آن و نیز تحلیل نمی دهد ابخره را كه صعود می نماید به سوی آن بلكه به سبب عدم نضج مستحیل به فضول رطوبی گشته و از منخرین اخراج می یابند و لهذا صاحب آن دایم النزله می باشد

 

علامت آن

كلال حواس و كسالت مزاج ، ثقل سر بدون گرمی آن و راحت یافتن به آنچه باعث گرمی سر گردد و سایر دلایل برودت دماغ كه ذكر یافت

 

5- امتلای حادث جمیع بدن و سر است ولیكن در سر زیاده به سبب ارتفاع ابخره از بدن به سوی سر

و

این خود بر 4 نوع است به حسب اخلاط اربعه

 

5.1- ابخره صفراوی

حدت و گرمی به حدی كه منخرین گویا می سوزند و اخگر آتش در دو منفذ بینی گذاشته اند

 گاه زخم نماید به سبب كمال حدت پره های بینی و پشت لب را

 آنچه اخراج یابد زردرنگ

 صداع حقیقی به جهت امتلای دماغ از آن ماده

 لهیب گرمی و عطش و اخراج هوای گرم از منخرین

 سوزش چشم و برآمدن آب گرم از چشم

 

5.2- ابخره دمویت

سرخی هر دو چشم

كدورت حواس و بهت و هیجان

نیامدن خواب غرق به جهت انبساط روح  و میل آن به خارج به جهت حرارت دم

ادراك دغدغه و خارشی در لهات و عمور اسنان و هر دو گوش و صوت به جهت تحریك آن ابخره غلیظه و احتباس آنها تحت جلد و عدم تحلیل آنها به آسانی و احداث خارش و حدت

آنچه از بینی اخراج یابد شبیه به رنگ گل سرخ باشد

حلاوت دهان و نموست آن

 

5.3- بخارات رطوبیه بلغمیه

این اسلم انواع است به جهت آنكه مرض ملایم به مزاج عضو ضرر آن كمتر رسد از غیر ملایم مگر آنكه بسیار قوی باشد كه قوت عضو قادر بر انقهار و استیلاء بر آن نباشد.

ثقل راس و حواس

رطوبت دهان

عدم ادراك به طعوم آنچه خورد و آشامد

ثقل زبان در هنگام تكلم

( زیرا كه خیشوم مخلوق جهت تصفیه و تحسین صوت است، هرگاه نقی و پاك باشد از بلاغم غلیظه و رطوبات لزجه صدا به نیكویی و تحریك آن بر مجرای طبیعی باشد و تكلم به فصاحت نماید و الا فلا )

 

5.4- بخارات سوداویت

حدوث این كمتر است به جهت آنكه تا سبب قوی نباشد صعود نمی نماید سودا به مخالطه اخلاط دیگر به دماغ

خشكی چشم

ثقل

صداع 

بی مزگی دهن

یافتن طعم چیزی سوخته

یافتن بوی دخان سوخته از بینی با اندك عفونتی به جهت اندفاع قدری از ماده به سوی خیشوم و مصفات

 

 

نکات

ماده زکام و نزله برخی حار حاد رقیق صفراوی تلخ، بعضی حار دموی، بعضی سرد غلیظ بلغمی ترش، بعضی شور بد طعم و برخی بی مزه است به حسب اختلاف مواد و حالات آنها در غیر طبیعی و فساد

عدم غفلت در درمان

زود نضج داده و دفع و اخراج نمایند والا باعث بیماریهای بسیار می گردد

به هر عضوی برسد آن را بیمار گرداند از امراض مخصوصه آن و تقاضای ماده نزله

 

اگر قوت دافعه دماغ ضعیف باشد یا منافذ دفع ماده اش مسدود گردد به سبب خلطی غلیظ، ابخره و رطوبات در دماغ محصور گردند. سده تام سبب سکته و سده ناقص سبب صرع است.

اگر ماده در عروق دماغ باشد:

 قلیل المقدار باشد سبب صداع و شقیقه می شود.

کثیر المقدار و محترق باشد سبب مالیخولیا می شود.

اگر ماده در جوهر دماغ و یا در غشای آن داخل باشد سبب سرسام و سبات و مانیا می شود.

اگر ماده در عروق سر و دماغ باشد سبب دوار و سدر می شود.

اطبا گفته اند:

مادام که ماده در دماغ موجود باشند زکام و نزله را سد نباید کرد بلکه اخراج باید نمود ماده آن را بالتمام.

اگر خودبه خود بند شود به استعمال مفتحات و مرققات، انفتاح و اخراج باید فرمود.


دکتر الهام قدمی یزدی  از سايت مرجع طب سنتينام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

سه شنبه ١ خرداد ١٣٩٧
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٣٠٤٨   نفر 
٧٣٧١٣٠٦   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت   hepatitis B treatment   Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   انجمن زالودرمانی انگلیس   BRITISH ASSOCIATION OF HIRUDOTHERAPY  دکتر کنستانتین سوخوف   رئیس سازمان جهانی زالودرمانی  تقویم حجامت دروغ است  تقویم حجامت