خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
نمایش مطلب

برای پیدایش مرض كه حالتی متضاد با صحت می باشد، سببهای متعددی وجود دارد كه باعث ایجاد سوءمزاج، تفرق اتصال و یا مرض تركیب می شوند . امراضی كه تابع سوء مزاج هستند، در اثر تولید و تجمع ماده ای بیماری زا (اعم از اخلاط، مائیت، ریح و بخار) ایجاد می شوند . در واقع این حالت نوعی امتلاء است ، خواه به سبب افزایش كمیت خلط باشد یا به سبب ردائت كیفیت آن و یا هردو. درهر حال ، بهبودی وخلاصی از بیماری منوط به آن است كه طبیعت بدن بتواند ماده بیماری زا را از بدن دفع كند.

براساس مبانی طب سنتی در انواع بیماری ها ، زمانی وجود دارد كه قوه مدبره بدن برای دفع مرض به شدت تلاش می كند و بیماری ، به صورت ناگهانی یا تدریجی دچار تغیری شدید می شود واین تغیر باعث بهبودی یا مرگ بیمار می شود. در این زمان كه در طب سنتی ایران ، بحران نامیده می شود طبیعت انسان و مرض با یكدیگر مبارزه می كنند تا یكی از آنها پیروز شود. بحران ، حداكثر یك شبانه روز به طول می انجامد و علامات و آثار خاصی دارد كه زمان و نوع آن را از قبل تا حدی مشخص می كند. این مبارزه در انواع بیماری ها به اشكال مختلفی رخ می دهد كه به ترتیب بیان می شود.

 

الف. در سیر بیماریهای حاد ( كه مدت آنها 4 ، 7 یا 14 روز است ) ، دو نوع بحران تام و كامل روی می دهد : 1- بحران نیكو و كامل و 2- بحران بد و تام .

در نوع اول ، ماده ای كه باعث ایجاد بیماری شده ، برای دفع از بدن آماده می شود و طبیعت یكباره قوی شده و به سرعت ماده را از طریق استفراغات گوناگون از بدن خارج می كند به گونه ای كه بیمار كاملاً بهبود می یابد. این نوع بحران ، بهترین نوع است. در نوع دوم ، خلاف این حالت اتفاق می افتد. یعنی ماده مرض بر طبیعت غلبه می كند و طبیعت یكباره ضعیف گشته و بیمار هلاك می شود.

مهمترین ایام بروز بحران نیك ، روز های هفتم ، چهاردهم و یازدهم و مهمترین ایام بروز بحران بد، روزهای ششم و هشتم و دهم هستند. در روز هفتم بحران كامل، به راحتی و بدون دشواری وبا استفراغ رخ می دهد .در روز ششم بحران با خطر و اضطراب اتفاق می افتد و اگر استفراغی داشته باشد با غشی و سقوط قوت همراه است .به طوركلی بحران روز ششم، ناقص بوده و نُكس می كند (یعنی بیماری پیش از كامل شدن قوت طبیعت باز می گردد).

 

ب. در بیماری مزمن ( كه بیش از 40 روز طول می كشد) نیز دونوع بحران رخ می دهد :

 

1- بحران مُحلّل و

2- بحران ذُبول ( یا ذوبان ).

در نوع اول ، طبیعت ، در مدتی طولانی به تدریج قوی می شود و ماده بیماری به تدریج تحلیل می رود تا زمانی كه طبیعت كاملاً قوی شود و بر بیماری غلبه كند و بیمار كاملاً بهبود یابد. اما در نوع دوم ، طبیعت به تدریج ضعیفتر و مرض كم كم ، قویتر می شود تا زمانی كه مرض به طور كامل بر طبیعت استیلا می یابد و بیمار را هلاك می كند.

به غیر از این پنج مورد ، چهار نوع بحران دیگر نیز وجود دارد :

 

ج. دو نوع آن كه در امراض غیر حاد و غیر مزمن ( بیش از 14 روز و كمتر از 40 روز ) بارز می شوند، بحران های مركب ناقص هستند : 1- محمود و 2- غیر محمود. در بحران مركب ناقص محمود، بیماری یكباره شدید می شود و این حالت یك یا چند بار رخ می دهد، اما در نهایت بیمار صحت می یابد. برعكس ، در نوع غیر محمود، پس از چند بار ضعیف شدن طبیعت و شدت یافتن بیماری، بیمار در نهایت بهبود نمی یابد و هلاك می شود.

د. در دو بحران دیگر ، كه مربوط به بیماری غیر مزمن هستند، بروز تدریجی آثار خیر و شر مشاهده می شود. به این صورت كه در اولی ، آثار خیر از جمله قوت طبیعت ، به تدریج ظاهر می شود، سپس طبیعت یكباره قوی شده و بیماری ناگهان به صحت تام تبدیل می شود. در دومی آثار بد از جمله ضعف طبیعت ، به تدریج پدید می آید. سپس طبیعت یكباره ضعیف و بیمار هلاك می شود.

ه. نوع دیگری از بحران به نام بحران تام انتقالی نیز وجود دارد كه در آن طبیعت قوی می شود و ماده مرض را به اعضای مختلف بدن (نه به بیرون از بدن) دفع می كند. در نتیجه بیماری اصلی بهبود می یابد اما امراض دیگری ظاهر می شوند كه ممكن است ضعیفتر یا شدیدتر از بیماری اصلی باشند. بهترین نوع بحران تام انتقالی ، آن است كه ماده آن زودتر پخته شود و تحلیل پذیرد و كمترین ضرر را به افعال و اعمال بدن برساند.

بیماری اولیه، بیشتر به یرقان، آماس، خُراج و بثورات انتقال می یابد. بحران تام انتقالی ممكن است به صورت دبیله ، طاعون ، نمله ، نار فارسی ، درد سرین و درد زانوها و ... نیز دیده شود.

 

اوقات بحران

حكمای طب سنتی عقیده دارندكه بیماریها در سیر عادی خود دارای اوقات چهارگانه می باشند. وقت اول، ابتدا نامیده می شود كه زمان پدید آمدن بیماری است . زمانی كه بیماری افزایش می یابد، تزاید، و هنگامی كه به غایت می رسد انتها نام دارد و زمانی كه به نقصان می رسد به آن وقت انحطاط می گویند. بحران تمام و نیك فقط در وقت انتها رخ می دهد، اما مرگ ممكن است در زمان ابتدا ، تزاید و انتها اتفاق افتد .در وقت انحطاط ،مرگ و بحران اصلا دیده نمی شود (به جز آبله، كه بیمار ممكن است در زمان انحطاط بمیرد ). بحرانی كه در ابتدا رخ دهد ، هلاك كننده می باشد. در وقت تزاید، بحران نیك به صورت ناقص و بحران بد همراه با رنج و تعب بسیار بارز می شود. درنهایت بحرانی كه در زمان انتها ظاهر می شود كامل است چه به صحت منتهی شود و یا به مرگ بیانجامد .

اگر بحران در روزهای پیش بینی شده ظاهر شود امیدوار كننده خواهد بود اما بحرانی كه زودتر از موعد مقرر رخ دهد نشاندهنده فراوانی ماده بیماری و گرانباری طبیعت و خطرناك می باشد . بنابراین زمانی كه طبیعت قوی بوده و دچار اضطراب نباشد ماده بیماریزا را نضج می دهد و بحران در زمان تعیین شده رخ می دهد اما قوت بیماری و ضعف طبیعت یا اسباب مغیره بیرونی (مانند اعراض نفسانی یا طعام یا شرابی كه بی موقع مصرف شده باشند) باعث تغییر زمان بروز بحران می شوند .

 

راههای استفراغ ماده در طی بحران

بر حسب اشتمال استفراغ بر مواد غلیظ و یا رقیق، و چگونگی دفع مواد(به صورت تدریجی یا دفعی) و نیز ضرر یا عدم تضرر استفراغ به اعضای دیگر، می توان سودمندترین بهترین راههای استفراغ مواد را به ترتیب زیر برشمرد :

1. رعاف یا خونریزی از بینی كه در آن انواع اخلاط غلیظ و رقیق را یكباره از تمام بدن دفع میشود .

2. اسهال كه مواد غلیظ و رقیق، غیر از دم را دفع می‌كند بدون اینكه ضرری به معده و بخشهای بالای بدن برساند.

3. قی كه اخلاط را از عمق بدن می‌كند و ساده ترین روش برای پاكسازی معده است.

4. ادرار كه مقدار فراوانی مواد رقیق و كمی از مواد غلیظ را به دفعات و در طول زمان دفع می‌كند.

5. عرق كه فقط منجر به دفع مقدار زیادی اخلاط رقیق می‌شود.

 

علایم بروز بحران

پیش از بروز بحران ، علایمی مشاهده می شوند كه از روی آنها می توان وقوع یك بحران خاص را پیش بینی كرد . در مطالب بعدی این علایم شرح داده می شوند.

علایم بروز رعاف عبارتند از گرم شدن سر، برجسته و ضربان دار شدن رگهای پیشانی، خاریدن و خلیدن بینی، برافروختگی صورت، آبریزش از چشم، ظهور خطوط و تصاویر سرخ و آتشین در جلوی چشم، كاهش شنوایی و ایجاد صدای مبهم (دَوی) یا تیز (طنین) در گوش ، كشیدگی ناحیه كبد یا طحال به سمت بالا بدون درد و عظیم و موجی شدن نبض .

علایم بروز اسهال شامل این موارد می باشند : سبزی یا پررنگ شدن ادرار، احساس پیچش دور ناف و قراقر شكم، ظهور درد در پشت و كشیده شدن غضروفهای دنده ای به سمت پایین، احساس سنگینی در شكم و برآمده شدن آن، قوت، صغر، سرعت و صلابت نبض، پررنگ شدن مدفوع و كم رنگ شدن ناگهانی ادرار.

علایم بروز قی عبارتند از خیرگی و تاری چشم، زرد شدن رنگ چهره و كوچك شدن چشم ها، اختلاج لب زیرین و افزایش آب دهان، حالت غثیان، درد فم معده، تپش قلب، انخفاض و سریع شدن نبض، احساس دگرگونی و تنگی نفس، تلخی دهان و احساس سنگینی سر به وی‍‍ژه در امراض صفراوی.

علایم بروز ادرار شامل این موارد است : احساس سنگینی در مثانه و سوزش آلت، غلیظ شدن و افزایش مقدار و رنگ ادرار، ایجاد رسوب، سابقه دفع بیش از حد ادرار، یبوست ، كاهش عرق .

علایم ایجاد عرق عبارتند از برافروختگی و گرمی پوست ، برخاستن بخار گرم و تر از همه تن ، نرم و موجی شدن نبض ، بیقراری فرد بیمار ، سابقه كاهش ادرار و یبوست و تیره شدن ادرار ، دیدن خون در خواب .

علایم خونریزی از بواسیر شامل این موارد می باشند : درد سنگینی مقعد و كمر ، ضربان در اطراف مقعد و پشت زهار و اختلاج در مقعد ، عظیم و قوی شدن نبض ، احساس سرما و سستی و ناتوانی در تن همراه با سابقه خونریزی از بواسیر.

علایم شروع خونریزی حیض عبارتند از درد و سنگینی كمر و رحم ، درد اندامها ، اختلاج در فرج ، گشادشدن و پایین آمدن دهانه رحم ، عدم وجود علامات میل ماده به طرف دیگر .

علایم انتقال قوت (یعنی دفع ماده بیماری به اطراف و صحت یافتن از مرض اولیه و ابتلا به امراض دیگر) عبارتند از تب ، كاهش نسبی قوت بدن ، قوی و منظم ماندن نبض ، عدم بروز استفراغ و آثار نضج و عدم وجود علایم خطرناك، و ادامه یافتن بیماری به همین شكل تا زمانی كه مرض در وقت انحطاط قوی شود . علایم انتقال ماده به یك عضو خاص شامل ایجاد درد در آن عضو ، ممتلی شدن رگهای آن، تعریق بیشتر و گرمتر شدن ملمس آن نسبت به سایر اعضا یا ضعیف بودن آن عضو می باشد. آماس و خُراج انتقالی بیشتر در بیماریهای سرد و در فصل پاییز و زمستان و سالهای كهولت اتفاق می افتد زیرا ماده بیماری سرد ، تحلیل و نضج كمتری می پذیرد و مزاج زمستان و آن ماده ، طبیعت را از نضج و تحلیل باز می دارد . درسالهای كهولت نیز قوت ضعیفتر است و قادر به نضج یا دفع كامل ماده نمی باشد .

علامات تبدیل بیماری حاضر به بیماری دیگر عبارتند از قویتر شدن بیماری حاده در نزدیكی انحطاط یا افزایش یكی از علایم (به ویژه اگر در علاج و تدبیر خطایی نشده باشد ).

دربسیاری از موارد خنده یا گریه مفرط مقدمه بحران عرق یا رعاف می باشند . گاهی خنده ، بحرانی تام و بد و گریه ، بحرانی تام و نیكو است .

 

علایم بحران نیكو و كامل

بحران نیكو و كامل ده علامت دارد :

1. بعد از نضج كامل ( كه در وقت انتهاست) پدید می آید.

2. در روزهای ستوده (روزهای هفتم ، چهاردهم و یازدهم) رخ می دهد.

3. از قبل به روزی كه منذر به بحران آن روز است اشاره شده است.

4. بحران به استفراغ (خروج ماده از بدن ) می باشد نه به انتقال.

5. خلطی كه دفع می‌شود ماده مرض می باشد.

6. استفراغ اخلاط درهر مرضی به نحوی شایسته و مناسب آن مرض رخ می دهد. برای مثال در تب مُحرقه و مُطبقه از طریق رعاف و در تب غب ( تب نوبه 3 به1) از راه قی یا عرق رخ می دهد.

7. میزان استفراغ به اندازه ماده وتوانایی بیمار می باشد.

8. بیمار بعد از استفراغ ، احساس سبكی و راحتی می‌كند.

9. قوت بیمار حفظ می‌شود.

10. نبض ، نیكو است و حتی قویتر می‌شود.

اگر خلاف این موارد رخ دهد ، احتمال غلبه خلط ردیء و ضعف قوت طبیعت در نضج و دفع خلط و اضطراب طبیعت و در نتیجه بروز بحران بد وجود دارد. نضج یكی از مسائل بسیار مهم در بحران هاست . برای مثال، اگر علامت نضج از ابتدای مرض در بول پدید آید نشانه كمال قوت طبیعت و تاثیر پذیری ماده است ، حتی اگر در اوایل بحران ، علایم ترسناكی رخ دهد . برخلاف مورد مذكور ، اگر بیمار در انتهای مرض احساس سبكی كند ، اما نضج و استفراغی رخ نداده باشد ، احتمال بدتر شدن وضعیت بیماری وجود دارد زیرا درچنین حالتی احساس سبكی بیمار از ساكن و غلیظ بودن خلط نشأت می گیرد و این خلط برای دفع به زمان نیاز دارد و احتمال دارد كه قوت طبیعت در این زمان برای دفع ماده كافی نباشد.

در نمونه ای دیگر ( به ویژه در تبهای مُحرقه ) ، بیمار در نزدیكی مرگ احساس سبكی عظیمی می‌كند ، زیرا طبیعت به دلیل ناامیدی از حیات ، از مبارزه با بیماری دست می كشد و سقوط نبض شاهدی بر این مدعاست .

مسائلی كه می توانند بحران ها را به یكدیگر تبدیل كنند یا زمان وقوع آنها را جابجا كنند عبارتند از :

1- حرارت و حدّت یا كندی بیماری

2- ضعف و قوت بدن یا عضوی از اعضای بیمار

3- تدابیرخارجی (سته ضروریه)

4- اعراض نفسانی

5- ادویه قوی( مانند حَب الشفا كه بسیاری از تب ها را در یك روز برطرف می‌كند)

اگر بحران كامل باشد بدون نیاز به امداد خارجی بدن را پاكسازی می‌كند. اما در بحران ناقص ، كمكی از خارج لازم است تا بدن استفراغ بحرانی را به طور كامل انجام دهد. برای مثال، در رعاف ، آب گرم بسیار بر سر بیمار می ریزند یا سر و تن او را گرم نگه می دارند.

اگر در بحران انتقالی ، ماده مرض به عضوی شریف یا پر خطر انتقال یابد و آثار آن ظاهر شود ، جلوگیری از انتقال ماده ضروری است. این كار با تقویت عضو مورد نظر با مقوّیات (از طریق منع انصباب ماده به آن عضو با رادعات و حابسات) و جذب ماده به خلاف آن جهت ( با محجمه آتش گذاشتن و مالیدن مواد جاذب بر ظاهر عضو مخالف) انجام می پذیرد. برای مثال اگر ماده مرض به دماغ تمایل داشته باشد ، كف دست و پا را تیزاب فاروقی می مالند و دست و پا یا عضو مقابل آن را می بندند.

لازم به ذكر است كه تمام موارد ذكر شده ، كلی و مشروط به عدم وجود عوامل تغییر دهنده خارجی هستند. برای نمونه ،همانطور كه در بخش اوقات بحران گفته شد ، تغیرات اعراض نفسانی می توانند بیمار را به سمت صحت یا مرض هدایت كنند. اگر بیمار بترسد ، بحرانی كه قرار است با اسهال بارز شود زودتر از موعد مقرر و به صورت قی یا ادرار ظاهر می‌شود و یا اگر بسیار شاد شود ، بحران او به عرق تبدیل می شود و زودتر رخ می دهد. همچنین در بیماری كه دارای معده یا دماغ یا قلب یا كبد ضعیف است ، طبیعت به آنها مشغول می شود و بحران ، زودتر یا دیرتر از زمان مورد انتظار رخ می دهد . بنابراین ، تغییر زمان بحران ، همیشه مهلك یا نشانه بحران ناقص نیست.

طبیعت ممكن است با كمك اعراض نفسانی یا دواهای قوی ، قوت یابد و بیمار را از بیماری نجات دهد . برعكس ، بروز بحران در زمان مقرر و وجود علامات خیر از قبل نمی تواند تضمین كننده بروز بحران كامل وبهبودی بیمار باشد، زیرا مغیرات خارجی می توانند حال طبیعت را تغییر دهند.

به طور كلی، می توان گفت كه اگر نشانه های نیكو در زمان مورد انتظار رخ ندهند ، احتمال تشدید بیماری وجود دارد و اگر نشانه های بد در زمانی كه انتظارمی رود ظاهر نشوند ، می توان به بهبودی بیمار امیدوار بود.

همچنین برخلاف تصور ما ، بحرانهای ظاهراً ناگوار همیشه به ضررمریض نیستند مانند سقط جنین كه بسیاری از مواقع به نفع مادر است و خونریزی در بواسیر و حیض بی موقع در بسیاری از امراض بحرانی نیكو می باشند.

 

منابع :

1- خلاصه التجارب ، بهاء الدوله رازی ، تحقیق ، تصحیح و بازنویسی محمدرضا شمس اردكانی ، عبدالعلی محقق زاده ، پویا فریدی ، زهره ابوالحسن زاده ، انتشارات راه كمال با همكاری دانشگاه علوم پزشكی تهران ، چاپ اول ، 1387

2- الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه ، سید اسماعیل جرجانی ، تصحیح و تحقیق دكتر حسن تاجبخش ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران با همكاری فرهنگستان علوم ، چاپ اول ،1385


دکتر فریبا قربانی

سايت مرجع طب سنتينام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

چهار شنبه ٢ خرداد ١٣٩٧
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٧٠٨   نفر 
٧٣٧٢٥٤٧   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت   hepatitis B treatment   Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   انجمن زالودرمانی انگلیس   BRITISH ASSOCIATION OF HIRUDOTHERAPY  دکتر کنستانتین سوخوف   رئیس سازمان جهانی زالودرمانی  تقویم حجامت دروغ است  تقویم حجامت