خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
نمایش مطلب

  

در دانشگاه علوم پزشکي مشهد پرونده اي 52 صفحه اي برعليه دکتر حسن حاج طالبي ساخته شده بود که سراسر کذب بود، با اعتراض به موقع دکتر حاج طالبي ، و نامه به وزير بهداشت در اعتراض به تشکيل اين پرونده ، رئيس بازرسي وزارت بهداشت آقاي دکتر نجابت ، طي يک نامه اي به دانشگاه علوم پزشکي مشهد دستور دادپرونده فوق توسط آقاي دکتر سيد احمد ثاقبي ( استاد دانشکده پزشکي ورئيس فعلي دانشکده طب سنتي خراسان رضوي ) بررسي و نتيجه آن به وزارت بهداشت گزارش شود ، پرونده فوق در اختيار دکتر ثاقبي قرار گرفت و ايشان با مشورت با يکي از وکلاي پايه يک مشهد در مورد تمام صفحات پرونده به صورت مکتوب به رئيس دانشگاه علوم پزشکي سابق مشهد و بازرسي وزارت بهداشت گزارش داد، متن زير گزارش دکتر ثاقبي است :

 

بسمه تعالی

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر ملکی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 سلام علیکم

محترما با عنایت به درخواست جناب آقای دکتر نجابت رئیس بازرسی و بررسی به شکایات وزارت بهداشت جهت مطالعه و بررسی و اعمال نظر در مورد پرونده آقای دکتر حسن حاج طالبی    52 برگ پرونده مذکور بطور دقیق و کامل بررسی شد و تحقیقات کامل پیرامون تمام موارد درج شده در آن انجام گردید لذا حسب الامر موارد ذیل تقدیم می شود .

1 برگه شماره 1 پرونده که بدون تاریخ و امضاء و شماره و فارغ بودن از یک نامه اداری، صرفا ارائه یک گزارش و آن هم بدون ذکر نام گزارش دهنده و بدون ارائه دلائل و مستندات پیوست نامه می باشدکه دارای ارزش قانونی و حتی اجرایی در تصمیم گیری و برخورد ندارد جای تامل بوده که گزارش مذکور با چه هدفی صورت گرفته است .

2 - برگ شماره 2 موجود در پرونده که صرفا ارائه گزارش یکی ازپزشکان بنام احمدی خطاب به اداره نظارت بر درمان دانشگاه بوده است که در رابطه با دکتر حاج طالبی بیان این موضوع که تابلوهای رنگارنگ در محل کار نصب شده است. آن چه که مسلم است مشارالیه هیچ دلیل قانونی پیوست گزارش خود ارائه ننموده است گرچه تابلوهای نصب شده دارای مجوز قانونی بوده که در صورت لزوم می توان از مراجع قانونی در خصوص تابلوهای نصب شده استعلام نمود. بعنوان مثال تابلوی شرکت گیاه درمان سینا توس که آگهی تاسیس شرکت مذکور مجوز قانونی آن جهت ارائه بعنوان دلیل به پیوست می باشد.

3 -  برگ شماره 3 موجود در پرونده که مربوط به مسائل شخصی دکتر حاج طالبی بوده و با غرض ورزی در پرونده گنجانده شده است جای سوال می باشد که رای دادگاه مذکورچه ارتباطی با تخلفات پزشکی ایشان داشته هر چند که با ملاحظه دادنامه حکم به برائت و به بی گناهی مشارالیه صادر گردیده است .

4 برگهای شماره 4 و 5 و 6 و7 موجود در پرونده که شکایت دو بیمار از دکتر حسن حاج طالبی بوده است که نتیجه شکایت و صحت و سقم یکی از آنها هنوز مشخص نمی باشد . و صرف شکایت دلیل بر گناهکار بودن طرف نمی باشد. و بیمار دوم اصلا تا بحال حتی مراجعه نکرده و وجود خارجی ندارد و جالب اینکه تمام مطالب مطرح شده از طرف بیمار دوم دروغ محض است و ارسال این شکایات  به وزارتخانه جای سوال دارد. 

5 برگهای شماره 8 و9 و 10 نامه اداری است که تخلف محسوب نمی گردد .

6 برگ شماره 11 و12 پرونده در خصوص آگهی چاپ شده ( آموزش گیاه درمانی توسط شرکت گیاه درمان سینا توس ) که با ملاحظه اساسنامه شرکت گیاه درمان سینا توس که به پیوست می باشد  یکی از موضوعات شرکت مذکور در بند 5 آن مکتوب گردیده اخذ و تاسیس نمایندگی  و برگزاری جلسات و انتقال تجربیات و آزمایشات و آموزش فرمول روش و طریق ساخت داروهای گیاهی و مکمل های غذایی و موارد بند 4 موضوع شرکت به مصرف کنندگان و شرکت ها  و دانش پژوهان داخلی و خارجی است که به نظر می رسد جدای از مسائل آموزشی جهت ترویج گیاه درمانی و آن هم به صورت رایگان جدای از این موضوع که منع قانونی نداشته جای بس خوشحالی می باشد .

7 برگ 13 یک درخواست اداری است و تخلف محسوب نمی گردد .

8 برگ شماره 14 پرونده دربند 1 آن که در خصوص شکایت فردی از آقای دکتر در مرکز بهداشتی درمانی زاوین بیان شده بدون بررسی صحت و سقم موضوع عکس قضیه بیان شده است که با کمی ملاحظه به دادنامه صادره از سوی دادگاه عمومی کلات که در واقع دکتر بعنوان شاکی بوده است طرف مقابل وی محکوم گردیده است که حتی رای مذکور از سوی شعبه 12 دادگاه تجدید نظر قطعیت یافته و شکایت متقابل متهم علیه آقای دکتر حاج طالبی رای بر بی گناهی دکتر صادر گردیده است . که حتی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی مشهد خطاب به دادگاه عمومی کلات نماینده حقوقی جهت دفاع از دکتر معرفی نموده اند که نامه مذکور هم به پیوست می باشد. در خصوص بندهای دیگر برگ شماره 14 که از لحاظ قانونی هیچ دلیلی وجود نداشته و صرفا اظهار نظر شخصی بوده است که متاسفانه بدلیل اطلاعات غلط عنوان گردیده است .

9 برگه 15 یک بازجوئی از فرد دیگری است که ضرورتی برای بررسی ندارد و دلیل تخلف محسوب نمی گردد .

10 برگ شماره 16 و17 که بحث توزیع دارو غیر مجاز توسط دکتر حاج طالبی بیان شده به لحاظ اینکه دکتر حاج طالبی دارای یک شرکت گیاه درمانی بنام سیناتوس است توزیع و تولید داروهای گیاهی و مکمل های غذایی در شرکت که در ساختمان بهار نارنج مستقر است هیچ منع قانونی نداشته زیرا در اساسنامه شرکت در بند 3 موضوع شرکت که مستند آن نیز به پیوست می باشد تهیه و توزیع بسته بندی و فروش انواع داروهای گیاهی طبی درمانی و مکمل های غذایی و تجهیزات جانبی قید شده است .

11 برگ شماره 16 الی 25 که مربوط به مسائل شخصی دکتر حاج طالبی است که شکایت مشارالیه از شخصی بنام معین که خود را در اصفهان بنام دکتر حاج طالبی معرفی نموده است که شکایت دکتر حاج طالبی در دادسرای عمومی اصفهان پیگیری شده و فرد مذکور در زندان می باشد .

12 برگ شماره 26 الی 29 موجود در پرونده که نامه ای از سوی آقای دکتر حاج طالبی خطاب  به معاونت درمان بوده که مطالب بیان شده هیچ ارتباطی به تخلفات پزشکی نامبرده نداشته و صرفا ارائه مشکلات وی بوده است .

13 برگ شماره 30 و 31 مورد بررسی قرار گرفت موارد مطرح شده واقعیت ندارد .

14 برگ شماره 32 پرونده که موضوع نامه هم بدون بررسی صحت و سقم آن مطرح شده با توجه  به وجود شرکت گیاه درمانی سینا توس که در اساسنامه آن فروش مکمل های غذایی از جمله داروهای لاغری و چاقی هیچ منع قانونی نداشته و با استعلام از ستاد قاچاق کالا موارد مطرح شده کذب محض بوده و این ستاد نظر کتبی خود را به دادگستری اعلام فرموده اند . ناگفته نماند که آقای دکتر حسن حاج طالبی در شرکت مذکور به موجب آگهی تاسیس شرکت مورخه 30 /4 / 84 که به پیوست می باشد بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت می باشد.

15 از صفحه 33 الی 41 بررسی شد مطالب مطرح شده گزارشات اداری است و واقعیت ندارد .

16 برگ شماره 42 و43 پرونده که حکایت از اتهام تبلیغات به آقای دکتر حسن حاج طالبی می باشدکه در نهایت با ملاحظه موارد که بیان شده نجات بشر از بیماریها با استفاده علمی از گیاهان دارویی و داروهای طبیعی ممکن است که به نظر اینجانب باز مطالب مذکور در راستای موضوع شرکت گیاه درمان سینا توس بوده است در نهایت آنچه که بنظر می رسد با ملاحظه ی دقیق پرونده دکتر حاج طالبی جدای از پزشک بودن در راستای فعالیت کار گیاه درمانی که اساسا مجوز قانونی آن شرکت گیاه درمانی سینا توس می باشد که موضوع شرکت مشخص بوده است گویا موارد مذکور از لحاظ معاونت درمان تخلف محسوب می شود در حالیکه شرکت گیاه درمانی سینا توس در راستای موضوع شرکت تمام عملکرد آن صحیح و قانونی بوده و دارای شخصیت حقوقی می باشد نه شخصیت حقیقی زیرا بسیاری از مطالب مطرح شده در پرونده مربوط به مسائل کاری شرکت می باشد که باید در تصمیم گیری مد نظر داشت که اساسا چه بهتر که یک شرکت گیاه درمانی توسط پزشک اداره شود تا اینکه توسط یک فرد معمولی و در خصوص تعدادی از اوراق پرونده اظهار نظر حقوقی وجود نداشته است .

17 ازصفحه 44 تا 52 بررسی گردید مربوط به شرکت گیاه درمان سینا توس بوده و موارد مطرح شده خلاف واقع است .  

                                                                                    دکتر سید احمد ثاقبی

 


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

چهار شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٦
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٣٤١٨   نفر 
٦٦٩٦١٤٦   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت