خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
طب موثر
طب موثر ( پزشکي موثر ) درمان ايراني
مقدمه :
هفت سال تحصیل در طب مدرن ، بیش از پانزده سال تحقیق ، مطالعه و درمان با روشهای طب سنتی ایران و طب مدرن ، تفکر و تحقيق در زندگی قرن 21 و کسب تجربیات با ارزش در درمان بیماران و تفکر بسیار در حفظ سلامتی و درمان بشر ، آشنایی با طبیعت ، هنر و متافیزیک ، ارتباط عمیق با معنویات ، گشت و گذار در ایران و بعضی کشورهای جهان به منظور آشنایی با مکاتب درمانی مختلف ، مطالعه و آموزش مستمر در موردگياه درماني و رفتار گياه ، اتفاقات بسیار شگفت و حیرت انگیز در درمان بیماران صعب العلاج و لاعلاج که در هیچ کتابی نوشته نبود ، بخصوص شفای الهی بیماران که با هیچ روش درمانی قابل توجیه نیست و .......
باعث شد : نگاهم به انسان ، و علم پزشکی به بطور جدي تغییر کند .
همه این تجربیات را مدیون شفای بیمارانی می دانم که بعد از سالها مراجعه به طب مدرن ومکاتب مختلف درمانی درمان نشده اما با روشهای درمانی ما با عنايت پروردگار درمان شدند .
در مواجهه با بیماریهای مختلف وبیمارانی که هر کدام با دیگری حتی در یک نوع بیماری متفاوت بودند ،و درمانهائي را مي طلبيدند که نياز به خلاقيت و نوآوري داشت و در دستورات مکاتب درماني نبود ، متوجه شدم آنچه در مکاتب مختلف برای حفظ سلامتی و درمان دردها گفته شده در عین حالی که بسیار با ارزش و موثر است ، هنگام بکارگیری برای بیماران دچار چالشهای عمیق و جدی هستند ، يا کامل نيست يا به نحوي که گفته شده در عمل بي تاثير است .
به عنوان مثال در طب سنتي در مورد حجامت و زالودرماني مطالب اندک و غير قابل استفاده است و در مورد نحوه تجويز گياه نياز به نوآوري دارد تا تلفيقي بين گياه درماني مزاجي و گياه درماني ماده موثره برقرار شود . و درمورد منضج ، مصلح و اصلاح مزاج هم نياز به نوآوري دارد .
وقتی با بیماران صعب العلاجی مواجه شدم که مانند ALS و بعضی از سرطانها که به هیچ روشی جواب نمی دهند با تفکر و تلاش بسیار به دنبال راهی برای شفای این بیماران بودم .
متوجه شدم ما در قرن 21 با مردمي مواجه هستيم که بسيار آسيب پذير و شکننده تر از آنند که بتوان با چند داروي شيميائي و چند گياه براي اصلاح مزاج آنها را درمان کرد . اين مردم خيلي زود به بيماريهاي مختلف مبتلا مي شوند. از طرفي بيماريها در جسم و جان آنها تاثيراتي بسيار پيچيده مي گذارد که درمان را سخت مي کند.
با بيماريهائي روبرو شديم که براي درمان آنها هيچ مکتب درماني نمي تواند کاري انجام دهد . و هيچ دارو وروش درماني قادر به درمان آنها نيست .
با بيماراني برخورديم که علائم و نشانه هاي بيماري در آنها منحصر بود و وضعيت جسمي و روحي آنها با هيچ اصول علمي قابل توجيه نبود .
واز طرفي در مواجهه با اين وضعيت آنچه در دست داشتيم مطالعات وتجربيات طب مدرن ، مطالعات طب سنتي ، دستورات شفا بخش اسلام و اطلاعات مکاتب ديگر درماني بود که به تنهائي و باهم نمي توانستند بسياري از بيماريها را درمان کنند .
يعني اين همه دانش و تجربه با ارزش در درمان بسياري از بيماريها عاجز بود .
طب مدرن با وجود يک سيستم آموزشي بسيار قوي و منظم ، علوم پايه با ارزش و سودمند ، فيزيوپاتولوژي قوي ، تشخيص و درمان مجهز و پيشرفته نمي تواند اين بيماريها و بيماران را درمان کند .
طب سنتي ايران با وجود مباني بسيار غني و تجربيات نجات بخش که در طول هزاران سال براي ايران و جهان حفظ سلامتي و درمان درد نموده است نمي تواند با استفاده از دانش و تجربه خود بسياري از اين بيماريها را درمان کند . اخلاط پيچيده ، مزاج سخت بيماران وبيماريها ، اجازه نميدهد که تنها با روشهاي گذشته طب سنتي اصلاح مزاج کرد و اخلاط فاسد را دفع نمود .
بايد طرحي جديد در اصلاح مزاج انجام داد.
و مکاتب درماني ديگر هم با چنين مشکلي در قرن 21 مواجهه هستند .
اما نکته مهم اين است که با مطالعه در طب مدرن ، طب سنتي ايران و مکاتب درماني ديگر و استفاده از خلاقيتهاي شخصي در بکار گيري روشها و داروهاتوانستيم بسياري از بيماريهاي قرن 21 را که اين مکاتب درماني در درمان آنها عاجز بودند درمان کنيم .
ما مجبور شديم قالب هاي درمان در طب سنتي و مدرن را تغيير داده و به گونه اي نسخه نويسي کنيم که بيماران نياز مندند . چون در علم طب سنتي و مدرن رايج شده است که آنچه در کتابها نسخه شده بايد اجرا گردد درصورتيکه در عمل اين دستورات جواب نمي دهد .
ما در درمان بيماران روشها ، داروها وسبکي را بکار برده و جواب گرفتيم که به طور مستقيم در طب سنتي و مدرن به آنها اشاره نشده بود . اما غير مستقيم از دانش اين مکاتب استفاده کرديم.
نتیجه این مسائل و موارد باعث شد به نتایجی مهم دست پیدا کنيم .
و بيماران صعب العلاج و لاعلاجي را درمان کنيم که در هيچ مرکز درماني در دنيا درمان نشده و نمي شوند.
سخن ما در اين باره يک ادعا نيست ، بلکه مدارک مصور و مکتوب از آزمايشات و مدارک پزشکي بيماراني است که درمان کرده ايم.
این نتایج ویافته ها چیزی نبود که در کتابها خوانده بوديم ، بلکه نگاهی ويژه و موثر به بیمارو بیماری بود .
ما به اين نکته رسيديم که بيماريها و بيماران قرن 21 به گونه اي هستند که پزشک بايد درمان آنها را مديريت کند . در روش ما بجاي آنکه پزشک در اختيار مکاتب درماني باشد ، اين مکاتب در اختيار پزشک قرار گرفتند تا با توجه به نياز خود در درمان هر بيمار و بيماري روشها و داروهائي را استفاده کند . که بهبودي حاصل شود.
در روش ما دانش پزشکي دراختيار پزشک است نه اينکه پزشک در اختيار دانش پزشکي باشد .
وبا اين روش کار نتيجه گرفتيم و با عنايت پروردگاربسياري از بيماريهاي صعب العلاج و
لا علاج قرن 21 را درمان کرديم .
نکته مهمتر اين است که پزشک بجاي اينکه خود را در حصار يک مکتب درماني قرار دهد بايد همه مکاتب و روشها را مطالعه کرده و از فکر و تجربه شخصي در درمان موثر استفاده کند .
به هر حال نگاهي نو در علم پزشکي ايجاد کرديم ، سالها فکر ما اين بود که اين نگاه را تعريف کرده ، نام گذاري نموده و معرفي کنيم .
اما هربار مشاهده کرديم که افراد مختلف مکتب درماني تاسيس نموده اند، چه آنهائي که در طب تخصص دارند و چه آنهائي که به اين مکتب درماني آويزان شده اند تا با بنيانگذاري طبي به نام و ناني برسند نه اينکه دردي را درمان کنند .
هر چند در هياهوي شيادي ها ، شهرت طلبي ها بيان يک نگاه جديد در علم پزشکي سخت و دشوار بود اما با عنايت پروردگار ، و توکل به ذات احديت آن قادر و متعال که اول پزشک عالم است نتيجه سالها تلاش در جهت درمان دردها را معرفي کرديم
و آنچه که بدست آورديم و با مستندات علمي و عملي قابل ارائه به مجامع علمي دنيا است را
طب موثر ناميديم :
- طب خدا ، پزشک و بيمار نه طب کتاب ، پزشک و دارو که در درمان عاجز است.
- در طب موثر ما درمورد آنچه درمان کرديم صحبت مي کنيم يعني اول درمان کرده ايم بعد صحبت مي کنيم .
- طبي که جز به شفا و تاثير نمي انديشد.
- طب موثر ، طب ايراني ، اسلامي ، سنتي و مدرن است . به بيان ديگر درمان ايراني يا پزشکي ايراني است .
- طبي که همه چيز در خدمت پزشک است نه پزشک در خدمت همه چيز
- طبي که تجربه مستند و قابل ارائه در تاثير دارد نه اينکه به بهترين شکل بيماري را تعريف کند اما در درمان آن عاجز باشد .
- طب موثر طب قرن 21 است ، براي انسانهاي قرن 21
- طب موثر طبي است که با ساده ترين ، ارزان ترين و موثر ترين روشها و داروها درمان ميکند.
- طبي که به دنبال نام و نان نيست بلکه تنها به دنبال شفا و تاثير است .
- در طب موثر : در آموزش ، اورژانسها ، ، جراحي هاي نجات بخش و تشخيص هاي آزمايشگاهي روشهاي طب مدرن را قبول داريم ، در نگاه به انسان و طبيعت بخصوص مزاج شناسي و طبايع ودرمان هاي داروئي و تغذيه و حفظ سلامتي و روشهاي درماني مختلف طب سنتي ايران را بهترين مي دانيم و از توصيه هاي اسلام و قرآن کريم در حفظ سلامتي و درمان دردها کمک مي گيريم ، طب عاميانه را تا آنجا که موثر و قابل قبول باشد مي سنجيم و استفاده مي کنيم .

من زالودرماني ، حجامت ، بادکش ، اصلاح مزاج ، گياه درماني ، آداب تغذيه را به شيوه اي نو بکار گرفته ام که در هيچ يک از کتب طب سنتي به اين شيوه نوشته نشده است هرچند که مباني اصلاح مزاج را از دانش طب سنتي ايران آموخته ام که اگر اين مباني نبود روش من هيچ ارزشي نداشت.
بطور خلاصه روش من در درمان طب موثر به شرح زير است :
• زالودرماني : را ابتدا در کتب طب سنتي که مطالب بسيار کمي در حد چند صفحه بود مطالعه کردم و مزاج زالورا شناختم بعد کتب علمي زالودرماني را که از سراسر جهان و جود داشت تهيه نموده و مطاله کردم ، در کتب طب سنتي در مورد موارد مصرف و موارد منع مصرف ( انديکاسيون و کنترا انديکاسيون ) در حدي نبود که بشود به کار گرفت ، ودر بيشتر موارد بر روي خون گيري زالو تاکيد شده بود ، اما در اينکه زالوي طبي چه خصوصياتي دارد مطالب اندکي وجود داشت ، و در کتب کشورهاي ديگر هرچه بود زالودرماني مدرن بود که هيچ توجهي به مزاج نداشت و در عين حاليکه مطالب بسيار با ارزشي در مورد آناتومي و فييزيولوژي بدن زالو وپرورش آن نوشته بودند اما در مورد موارد مصرف و موانع مصرف همان مشکل طب سنتي را داشتد . چون زالورا مثل استامينوفن تجويز مي کردند .
لذا لازم بود از همان مطالب اندک طب سنتي و پايه مزاج شناسي آن و مطالب علمي آناتومي و فيزيولوژي زالو در طب مدرن استفاده کرد و به شيوه جديدي زالودرماني نمود که ما آن را انجام داديم و نتايج شگفتي را بدست آورديم.
و يک زالودرماني موثر ايجاد کرديم ، که هم علمي و هم سنتي است و از طرفي در درمان بيماريها معجزه آسا درمانگر است و تمام نتايج را بصورت مشتند ثبت کرديم .
• در مورد گياه درماني : وضع فرق مي کرد طب سنتي ايران الحمدالله در اين مورد بسيار قوي و غني است و اثرات درماني گياهان را به خوبي بيان نموده است بخصوص که در گذشته بدون امکانات آزمايشگاهي اثرات درماني گياهان را معرفي نموده اند و گياه درماني مزاجي را در طب سنتي بخصوص بزرگاني مثل بوعلي سينا و ذکرياي رازي تدوين نموده اند . اما اشکالي که در اين متون با ارزش وجود دارد اين است که در مورد ماده موثره صحبت نشده ودر ترکيب داروها چالشهاي جدي وجود دارد چون داروهاي مرکبي که در کتب طب سنتي وجود دارد يا جوابگوي بعضي از بيماريهاي قرن 21 نيست يا اينکه با مباني که خود طب سنتي گفته است سازگار نيست و مهمتر اينکه موارد منع مصرف آنها مشخص نسيت و يک پزشکي که بايد موثر ترين و کم عارضه ترين داروهاي گياهي ترکيبي را استفاده کند نمي تواند از اين داروهاي ترکيبي براي بيماران خود با اطمينان استفاده کند . هر چند که بعضي ار داروهاي ترکيبي جزء مجربات بوده و در آن دوران موثر بوده اند .
و طب مدرن در مورد گياه درماني همان اشتباهي را مرتکب شد که درمورد زالودرماني عرض کرديم . در اين طب گياه را هم مي خواهند مثل استامينوفن و بدون توجه به مزاج تجويز کنند . و اين نوع تجويز نمي تواند موثر باشد . در عين حاليکه شناخت ماده موثره يکي از ضروري ترين موارد گياه درماني است .
حال ما با تلفيق اين دو دانش در گياه درماني که بر مزاج و ماده موثره تاکيد دارند ، روش گياه درماني موثر را با ترکيبات جديد انجام داديم و با اين کار ارزانترين ، ساده ترين و موثر ترين نسخ گياهي را تجويز نموديم و جواب گرفتيم . يعني در گياه درماني ما از دانش مزاج شناسي و هم ماده موثره باهم استفاده کرديم .

• در مورد حجامت و بادکش :
که به شدت ، هم از طرف طرفداران حجامت و از طرف مخالفين آن مورد ظلم قرار گرفته است . طرفداران حجامت خواسته يا ناخواسته حجامت را در حد يک خون گيري ساده مطرح کرده و با استفاده از احاديث زمان خونگيري را مطرح ميکنند و به روزها و فصلها و ساعتها در مورد حجامت تاکيد مي نمايند و از اثرات معجزه گر حجامت که هيچ ارتباطي با خونگيري و زمان آن ندارد غافل شده اند .
نتايج عملي انجام حجامت نشان مي دهد که تنها پزشک است که زمان حجامت را بر اساس شرايط مراجعين بيمار وسالم تعيين مي کند و زمان در اختيار پزشک است نه اينکه پزشک در اختيار زمان باشد . حجامت براي هيچ فردي مضر نيست و مواردي که مخالفين در مورد موارد منع انجام حجامت مطرح مي کنند اشتباه است .
يکي از دلايلي که باعث شد من متوجه اثرات غير خون گيري حجامت بشوم حجامت اطفال بود ، در حجامت اطفال ما در حد چند قطره خون گرفتيم و زمان بادکش را هم خيلي طولاني نکرديم اما همان بادکش مختصر و خراش سطحي و خونگيري بسيار کم ، اثرات معجره آسائي در بيماريهاي مختلف در اطفال گذاشت و به ما نشان داد که در حجامت هدف تنها خون گرفتن نيست که ما اين همه اسير زمان باشيم .
حجامت در هر زماني که پزشک با تجربه طب سنتي تشخيص دهد موثر است و اين تاثير را بدون توجه به زمان در بسياري از بيماريها ديده ايم . ولي در بعضي از افراد که غلبه بلغم دارند و در فصل سرد مراجعه مي کنند اگر ضرورتي نداشته باشد حجامت انجام ندهيم بهتر است اما اگر انجام داديم و خون بسيار کم گرفتيم مشکلي پيش نميايد .
و اما مخالفين حجامت که بيشتر همکاران پزشک در دانشکده هاي طب سنتي و مدرن هستند با توجه به همان اسناد و مدارک کمي که در منابع طب سنتي وجود دارد در مورد حجامت قضاوت مي کنند و حاضر نيستند نتايج شگفتي که حجامت در عمل نشان مي دهد را ببينند و بپذيرند ، که اگر در گذشته در مورد حجامت کمتر صحبت شده دليل بي اهميت بودن آن نيست بلکه بخاطر نبود امکانات علمي در آن زمان بوده است .
و ما حجامت موثر را انجام ميدهيم که در آن بيشتر به تاثيرات غير از خون گيري حجامت مي پردازد و نتايجي را هم که بدست آورديم مکانيسم غير خونگيري حجامت را بيشتر توجيه مي کند در صورتيکه خون گيري در حجامت کمک کننده است نه در حدي که طرفداران حجامت آن را بزرگ مي کنند .
• موضوع مهمي که در طب موثر ما رعايت کرديم ارزان بودن و کم عارضه بودن داروها و روشها بوده است . که در اين مورد مستنداتي داريم که مي تواند دنياي پزشکي را متحول کند .
ما در مورد شيوه اي که بکار مي بريم و آن را طب موثر ناميديم سخن بسيار داريم . و در کتاب طب موثر با مدارک و مستندات کافي اثرات معجزه اساي طب موثر را نشان داده ايم
نکته مهم اين است که ما از دانش طب سنتي ايران بصورت پايه اي استفاده جدي کرديم و طب موثر يک طب سنتي با نگاهي نو و شيوه اي جديد است وما از طب مدرن نيز استفاده کرديم
ما در اين کتاب سرطان ، صرع ، نازائي ، هپاتيت ، زخم پاي ديابتي ، ديسکوپاتي ها و ده ها بيماري صعب العلاج را با شيوه طب موثر درمان کرده ايم . و شيوه ما در هيچ کتابي از طب سنتي و مدرن بطور مستقيم وجود ندارد ما نيامديم کتاب را باز کنيم و از روي آن نسخه بنويسيم بلکه دانش طب سنتي را مطالعه کرده ايم و در آن يک نوع اجتهاد کرده ايم
ما صدها نفر را از جراحي نجات داده ايم ولي راهي که ما در اين نجات طي کرده ايم در هيچ کتابي بطور واضح وجود ندارد
به همين دليل ما خودرا بنيانگذار روشي جديد بنام طب موثر ميدانيم و درمانهاي موفق را در اين کتاب نوشته ايم که اين کتاب قطره اي است از يک دريا تاثير و درمان ، که به عنوان جلد اول چاپ مي شود و جلد هاي ديگر تا بيش از ده جلد آماده چاپ است .
در پايان بايد از همکاران پزشک که اهل علم هستند و انتظار داشتند مطالب بصورت علمي بيان شود عذر خواهي کنم
و نکته مهم در روش ما اين است که ما در تمام تخصص هاي پزشکي نتايج مهمي براي ارائه داريم و هربيمار درمان شده نماينده ده ها و صدها بيماري است که درمان شده اند ودر آينده نتايج آنها را چاپ خواهيم نمود
و درنهايت طب موثر محقق نمي شد مگر با عنايت پروردگار و توکل به ذات احديت آن قادر متعال که طبيب اول است

دکتر حسن حاج طالبي.

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

جمعه ٣٠ فروردین ١٣٩٨
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٢١٩٣   نفر 
٨١٢٢٥٦٧   نفر