خداوند براي هر دردي درمان آن را آفريد . نجات بشريت با طب سنتي ايران . مردم ايران هزاران سال تنها با روشهاي درماني و پيشگيري طب سنتي خود حفظ سلامتي و درمان درد کردند . با عرض پوزش از شما عزيزان ، سايت هنوز در حال تکميل مطالب و محتويات علمي است و زبان لاتين سايت نيز در آينده نزديک آماده مي شود.
نمایش مطلب

جرم شفا   Healing crime

بنام آنکه حافظ جان و مال بندگان است.

رسم بر اين است که اگر دردي ازبندگان خدا درمان شد.آن بنده دردکشيده، وقتي شفا پيدا مي کند براي درمانگر خود، شب و روز به دعا مشغول است . بخصوص وقتي که بياد دردش مي افتد.

و خدا هم از اين شفا شادمان است . چون دستور اصلي درمان را خود او صادر مي کند . و طبيب واقعي اوست که براي هر دردي درماني آفريده است.

و از سوئي ديگر ......

يکي از وظايف حاکمان ، در جوامع بشري حفظ سلامت مردم جامعه خود است . اصل برآن است ، که اگر درمانگراني پيدا شدند که بتوانند با کم ترين عارضه، با روشهاي درماني خود، حفظ سلامتي و درمان درد کنند. مورد تشويق قرار گيرند .

آيا امروز چنين است ؟

در دنياي مدرن، آيا حفظ سلامتي انسان اولويت اول است؟

مطمئناً خير!!

چرا ؟

جواب اين سوالات نياز به يک آسيب شناسي موشکافانه اي دارد ،  که از حد اين چند سطر خارج است. اما مهمترين جواب آن است که در دنياي مدرن، انسان، به دست خود انسان، و با برنامه خود او ، اولويت اول نيست . بلکه گاهي براي بيمار شدن هدف ، و اولويت است.

چون همه سرنوشت انسانها در دست صاحبان زر و زور است . آنها هستند که تصميم مي گيرند انسانها سالم باشند يا بيمار ! به تنها چيزي که فکر مي کنند زر است . و براي بدست آوردن زر به زور هم متوسل مي شوند، ولو به قيمت از بين رفتن جان ميليونها انسان بي گناه ، که چشم به مديريت جهاني براي رفاه و سلامت خود دوخته اند.

آنچه که دراين ميان خطر ناک است، تجارت جهاني در طبابت است . که با عث شده است بجاي آنکه طبابت در خدمت انسان با شد، انسان در خدمت طبابت، براي تجارت باشد . اگر داستان به همينجا ختم شود دردناک نيست، اما متاسفانه درد بي درمان ديگري در دنياي بي رحم زر و زور رواج يافته است ، وآن اينکه سوش هاي بيمار کننده اي در آزمايشگاهاي مرگ ساخته مي شود تا انسانها را بيمار کند و براي درمان آن واکسن ويا دارو مي سازند تا کسب درآمد کنند .

حال قضاوت کنيد . در اين شرايط دشوار، بر سر درمانگران واقعي که تنها با توکل به خداي متعال و استفاده از نعمتهاي او مي خواهند بشر را با کمترين هزينه درمان کنند چه خواهد آمد؟

در ايران اسلامي ما ،  يک مکتب درماني غني و با ارزشي داريم که هزاران سال سلامت مردم را حفظ نموده و درمان درد کرده است . در اين مکتب درماني، طبيب خداست . اوست که براي هر دردي درماني آفريده است . پزشک تنها رابطي بين طبيعت و خالق آفرينش است . ابتدا درايران قديم قبل از ظهور اسلام اين مکتب درماني معجزه گر شکل گرفت واز همان ابتدا شفاي بيماران الهي بود . اما بعد از ظهور اسلام دستورات شفابخشي از طرف پيامبر اسلام وائمه معصومين به جهان عرضه شد . که در کنار مکتب درماني طب سنتي ايران به عنوان يک مکتب درماني کاملتر بنام طب سنتي اسلامي ايران معرفي گرديد. چرا که پزشکان بزرگي همچون بوعلي سينا ورازي که خود مسلمان بودند ودرس طب سنتي ايراني را مطالعه و تجربه کرده بودند . درکنار تجربيات خود توجه ويژه اي به دستورات بهداشتي اسلام که بر گرفته از قرآن کريم و احاديث شريف بود داشتند . تا قبل از ظهور طب مدرن ،  در طول هزاران سال تمام بيماريهاي مردم ما، با روشهاي درماني طب سنتي ايران ، از جمله گياه درماني ، حجامت ، زالودرماني و جراحي هاي سبک ، سنگين وظريف ،  درمان مي شد . کار تا آنجا پيش رفته بود که کتب سنتي ما از جمله قانون درطب و الحاوي ، صدها سال مرجع پزشکي دنياي غرب بود . و همه دنيا تائيد مي کردند که مکتب درماني ايران يک مکتب طبي کامل است . و پزشکان ايراني را پدر پزشکي جهان مي دانستند . اما همان صاحبان زرو زور به سراغ ما آمدند وچه بيرحمانه در سايه حماقت هاي بعضي از حاکمان ايران ، اين سرمايه عظيم را به تاراج بردند . از اسکندر مقدوني که ديوانه وار کتب با ارزش مارا به آتش کشيد و بهترين هاي آنها را سرقت کرد . تا استعمار گراني که تمام علم پزشکي مارا به نابودکردند . اي کاش همه چيز به همين جا ختم مي شد . چون ايراني آنقدر توان داشت که همه چيز را از نو بسازد . اما متاسفانه استعمار به دنبال دو هدف مهم بود . اول آنکه علم پزشکي مارا سرقت کند ، که اين کار را کرد و دوم آنکه طبي را جايگزين کند که خود آن را طراحي کرده است . تا سلامت مارا در دست خود بگيرد و نخبگان مارا درگير تحصيل طب خود کند ، که اين کار را هم کرد . ودر نهايت فرهنگ پزشکي خود را که غير الهي بود ، بجاي شفاي الهي ما معرفي کرد .

 

وطب ناقصي را که هنوز تازه داشت مباني خود را کامل مي کرد ، بنام طب غربي ، جايگزين طب کامل سنتي ايران کرد و بعد با سرعت برگ وباد با پيشرفت تکنولوژي مکتب درماني خود را که قادر نبود بسياري از بيماريها را درمان کند جهاني کرد . وبا مسکن درماني و علامت درماني دنيا را به خود مشغول کرد . چون در کوتاه مدت دردها را آرام مي کرد .

سايه اين استعمار شوم چنان بر کشور متمدن و عزيز ما سايه افکند که طب سنتي ايراني ممنوع شد و طب غربي را در ايراني که مهد طب جهان بود قانوني اعلام کردند. يعني کساني در ايران حق طبابت داشتند که مدرک طب غربي از دانشگاهاي طب غرب مي گرفتند و روشهاي درماني طب سنتي ايران جرم شد . و تا اين لحظه هم جرم است.

دانشگاه طب غربي ، قوانين قضائي طب غربي ، پزشکان طب غربي ، سازمان نظام پزشکي طب غربي ، پزشکي قانوني طب غربي ، بخشنامه هاي وزارتي طب غربي ، وزرارت بهداشت طب غربي ، داروهاي طب غربي ، کارخانه هاي داروسازي طب غربي و داروخانه هاي طب غربي و..... در ايران اسلامي شکل گرفت ، که تا اين لحظه که ساعت 14 روز 16 / 4/ 1390 است همان قوانين در کشور اسلامي ما اجرا مي شود .

در مکتب درماني طب مدرن رضايت از بيماران قبل از عمل جراحي قانوني شد ، تا دستورات اين طب بيمه شود !! و بعد از رضايت اگر بيمار زير تيغ جراحي طب غربي جان داد مشروع باشد !!! تجويز داروهاي پر عارضه و مخرب ، که به اعتراف سازمان بهداشت جهاني گاهي عوارض بدتر از خود بيماري دارند قانوني شد ، مرگ بيماران در صورت حساسيت يا عوارض کشنده داروهاي طب مدرن قانوني شد !! گفته شد هر بلائي با دانش طب مدرن بر سر بيماران بيايد قانوني است فقط کافي است در منابع اين طب وجود داشته باشد و پزشک مجرم نيست . تنها مدرک پزشک ، در صورت حتي مرگ بيماران ، رفرنس ها و منابع طب مدرن شد . در يک ديدگاه کلي اينکه :

شفاي ايراني در ايران با درمان ايراني جرم ، و بلاي طب غربي در ايران قانوني شد .

حال تصور کنيد در اين شرايط چه بر سر احيا گران طب سنتي ايراني مي آيد؟؟؟

در اين شرايط دشوار ، احياگران درمان ايراني ، که طبق دستورات طب سنتي اسلامي ايران عمل مي کردند ، درميان دالاني از آتش ، بر خواستند تا از تابوت بو علي سينا ميخ هاي يک توطئه را برکنند ، و دوباره او را برسر بالين بيماران محتاج و نيازمندي که با روشهاي درمان طب غربي درمان نشده بودند حاضر کنند، و دست رسول خدا و ائمه اطهار را برشانه هاي بيماران قرار دهند ، و طبيب واقعي را به جهان معرفي کنند ،

مبارزه اي جدي بين احياگران طب سنتي اسلامي ايران ، و وزارت بهداشت آغاز شد ، احياگران ،  با توکل به خدا درمان کردند و وزارتي ها محکوم و مجازات ، مردم احياگران را دعا کردند ، و وزارتي ها ، آنها را به جرم شفا ، به تيغ کشيدند ، احياگران ،  سرطان ، m.s   ديابت ، روماتيسم ، برگر ، لوپوس ، نازائي ها ، سوريازيس ، ايدز ، هپاتيت و...... دهها بيماري خطر ناک عصر حاضر را با توکل به خدا و دستورات شفابخش طب سنتي اسلامي ايران درمان کردند و اين درمانهاي معجزه گر خيل عظيم مردم را به سمت احياگران سرازير کرد و هر بيمار لاعلاج و يا صعب العلاجي که درمان شد ، دست به دعا برداشت و براي احياي درمان ايراني و اطباء آن دعا کرد ، و صد البته خدا هم اين دعا ها را شنيد و جواب داد، ( که اگر جواب نمي داد من امروز در زندانهاي طب غربي پوسيده بودم و امروز قادر به بيان درد نبودم )  مطب ها پلمپ کردند ، زندان کردند ، جريمه نمودن ، خلاصه پرونده هاي سياهي در وزارت بهداشت ، سازمان نظام پزشکي ، تعزيرات حکومتي و دادگاههاي کيفري و حقوقي ، آنهم با فشارهاي وزارت بهداشت تشکيل شد ، و فرزندان ايران اسلامي ، که از پاکترين هاي اين سرزمين بوده و هستند ، در ايران اسلامي ، به جرم شفاي بيماران با روش ايراني ، توسط وزارت بهداشت به بدترين شکل مورد فشارهاي مختلف قرار گرفتند ، اما در زير اين فشارها ايستادند ، و ايستادند تا پيروزي محقق و در زير فشار مردم ، مسؤلين حامي طب سنتي اسلامي ، و بخصوص رهبري معظم و رئيس محترم جمهور،  طب سنتي اسلامي ايران دانشگاهي شد ، و امروز در دانشگاه تهران اين طب براي پزشکان در حال تدريس است ، اين کار بزرگ فشارها را از روي شانه احياگران برداشت ، يا بهتر بگوئيم خيلي کم کرد ،( هرچند که انتقادات بسيار اساسي به روش تدريس و تدوين دانشکده طب سنتي وارد است ) که در اين رهگذر بايد از تدابير خردمندانه و عدالت پيشه قوه قضائيه نيز سپاسگزاري کرد که در اکثر دادگاهها که با شکايت وزارت بهداشت و سازمان پزشکي تشکيل شده بود ، احياگران را تبرئه کرد ، و تمام بخشنامه هاي وزارت بهداشت را که برعليه حجامت بود خلاف شرع دانست . امروز کار به جائي رسيده است که ديگر در ميان استقبال عظيم مردم و اضافه شدن به خيل شفا يافتگان  و احياگران ،  وزارت بهداشت توان مبارزه را از دست داده و........ ادامه دارد


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


logo-samandehi

شيخ الرئيس نواسه علي سينا، ‌معروف به ابن سينا . به قولي در ماه صفر سال 370 هجري قمري(مطا بق 980 ميلادي ) از پدر بلخي ايي بنام عبدالله و مادر بخارايي بنام ستاره در قريه خورميثن(قريه اي ميان بلخ و بخارا)طفلي چشم به جهان گشود .كه نامش را حسين گذاشتند .

شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٦
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
٢٠٧٢   نفر 
٦٧٠٥٩٦٨   نفر 
دیسک کمر  زالو درمانی  درمان نخاع  درمان نازایی  اصلاح مزاج  گیاه درمانی  بیمارستان امام علی بجنورد  شکایت  شفا  ارتوپد  نجات از جراحي  ديسک کمر  درد عصب ترجمينال  درد عصب سه قلو   30 سال درد  نجات ازقطع دست  شاگرد خدا  rescue the of trigeminal neuralgia  درمان سرطان  Blood cancer(Leukemia )treatment   سرطان خون  حجامت  Infertility Treatment  زالو درماني در بيمارستان   leech therapy  نجات يک دانش آموز از جراحي  طب سنتي ايران  درمان ايراني  Iranian Traditional Medicine  درمان ايدز بازالو درماني   treated AIDS  AIDS treated with leeches  درمان ايدز با بزاق زالو  آنتي بيوتيک در بزاق زالو  حمام ايراني  Iranian bath   زالو درماني ايراني  iranian leech therapy  زالو درماني مزاجي  iranian temper reform  اصلاح طبع  مصلح   منضج  اخلاط چهارگانه  صفرا   سودا  بلغم  دموي   مسهل  زالودرماني  ديگ مس  نان سنگک  روغن حيواني  عسل   دکتر حاج طالب  حاج طالب  موسيقي سنتي  معماري ايراني  طب ابراني   طب اسلامي   بوعلي سينا  سازمان بهداشت جهاني WHO  جرم شفا  Healing crime  شفايافتگان طب سنتي ايران  حفظ سلامتي  مکتب درماني طب سنتي  طب غربي  شرکت سينا توس   آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب    لال - زالو درماني  لال - زالو درماني - طب سنتي ايران  دکتر حاج طالبي  دکتر حسن حاج طالبي   سرطان تيروئيد  زالو درماني   فلج مغزي   آيت الله خامنه اي   مقام عظمي ولايت   استفتاء  افراد غير پزشک  دخالت درامور پزشکي   طب سنتي  احاديث و روايات   خدمات طب سنتي  پروانه خدمات طب سنتي  سوريازيس  پوست   اگزما  سرطان   کيست چرکي   دمل چرکي   آلوپسي آرآتا   ميوم رحم   rescue operation  سونوگرافي   myoma   uterine myoma   زخم پاي ديابتي   diabetic foot ulcers   درد عصب‌ سه‌ قلو   (نورالژي‌ تري‌ ژمينال‌)   trigeminal neuralgia  Hiccup   سکسه   شکستن آلت تناسلي  کپسول امپرازول  ريفلاکس  التهاب روده   التهاب معده   omeprazole capsules  Gastritis  Inflammatory intestinal  Colitis  Knee pain  درد زانو   زانو درد   درمان لک صورت  لک صورت  freckle  Treatment of freckle  freckle  carbamazepine tablets  کاربامازپين   carbamazepine tablets  hepatitis B treatment   hepatitis B  هپاتيت ب  hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   hepatitis B treatment   زخم  زخم ديابتي   زخم مقاوم به درمان  Salvage surgery and death.  Ulcer  Vasculitis  Diabetic Foot Ulcers  طاسي  آلوپسي   Alopecia Treatment Arata  آلرژي تنفسي  مجتمع پزشکي طب سنتي حاج طالب  تهران  مشهد  واکسن آلرژي  Treatment allergic to 21 years breathing  ovarian cysts  کيست تخمدان   مجتمع پزشکي طب سنتي و مدرن دکتر حاج طالبي  Varicocele  واريکوسل  نازائي   فرزند طب سنتي  diabetic foot   قطع پاي ديابتي  مجتمع آموزشي درماني طب سنتي حاج طالب  foot is interrupted  زمان حجامت  بهترين زمان حجامت  blepharitis   بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   مرکز غير قانوني طب سنتي   تعزيرات حکومتي   امين حميدي  شهسواري  روحاني معمم   فک پلمپ   شفايافتگان  درمان نازائي  عفونت مجراي اشکي  آهنربا در معده  هماتوم بعد از عمل   جوش صورت   هرپس چشمي  Abscesses treated by leech therapy  آکنه چرکي  فلج بلز   فلج عصب صورتي  Tumoral ulcer on the lip treated by leech therapy  Leukemia  Blood cancer  کودک سه ساله   معجزه  ديسکوپاتي  Treatment of Kidney Stones   سنگ کليه  درمان اگزوفتالمي  بيرون زدگي چشمها  نجات از قطع دست با زالو درماني  Saved from amputation with leech therapy  پونس خورده   نجات از جراحي شکم  آسم   درمان آسم  پسوريازيس  نجات از جراحي گوش  اوديو متري (نوارگوش )  آب آوردن گوش  شيپور استاش  درد شديد پا   Convulsion-Seizure  تشنج (بيماري صرع )  Malignancy) - Malignant mole  درمان مول بدخيم رحم   با روشهاي طب سنتي ايران  درمان بيماري زونا  Zona Disease   Herpes zoster  Meniere's disease  درمان بيماري مينيربا اصلاح مزاج و زالو درماني   periodontitis  درمان التهاب لثه با زالو درماني  arthritis rheumatoid  درمان روماتیسم مفصلی   Asthma  درمان بيماري آسم   Sinusitis disease  درمان سينوزت   درمان لاغري و چاقي تنها با بادکش  Multiple Sclerosis  شفايافتگان بيماري ام اس  Coronary artery disease  بیماری انسداد عروق کرونر   درمان سرطان با آب انگور  درمان زخم مقاوم به درمان  alopecia  treatment of abscesses on the scalp  Artery disease, heart  بيماري‌ سرخرگ‌هاي‌ قلب   بیماری مولتیپل اسکلروزیس یا ” MS “  دکتر محمود خدادوست  بسته آموزشی طب سنتی  فشار خون را جدی بگیریم   شعار امسال هفته سلامت  زباله‌های عفونی  نظام پزشکی  آموزشگاه گياهان داروئ   حاج طالب طبيب   استاندارهاي فني حرفه اي  امتحان پايان دوره  بيماران صعب العلاج  بيماران لاعلاج  نسخ بيماران صعب العلاج  دکتر سيد احمد ثاقبي  يوهان ابله  مصاحبه دکتر حاج طالبي با دکتر شيخ السلام  نفر اول اهداي خون  «حجامت قصري زيبا در كويري برهوت»  شماره 62 نشريه سازمان نظام پزشكي   حجامت اطفال  تاريخچه زالودرماني  زالودرماني ايراني   زالودرماني غربي   زالودرماني مدرن  آنچه از زالو درماني نمي دانيم   خدايا براي کشتن زالو ها مارا ببخش   خارش محل گزش زالو طبيعي است   خارش  زالو و زيبايي پوست  سي سال بي دردي  درد کمر  تصاوير زالودرماني  يکصد گياه  گياه درماني مدرن مردوداست  گياه درماني مدرن  استوخدوس  Lavander  Thymus vulgaris   گياه آويشن   ترنجبين   Alhagi camelorum   جو   Hordeum vulgar  ختمي   Althea officinalis  بهارنارنج  Citrus aurantium   گشنيز   coriandrum sativum  Terminalia chebula   هليله   Mentha pulegium   پونه   Cuminum , Cyminum   ((زيره سبز))  خارشتر – علف ترنجبينHedysarum Alhagi- Alhagi pseudalhagi   گزنه = انجرهUrtica - dioica   ليمو ترشCitrus limon  زعفران Crocus satirus  كتانLinum usitatissimum  انجيرFicus . Carica   انارPunica granatuml  صبر زرد Aloe vera  سير Garlic  Allium sativum  سياهدانه nigela-sativa   دارچين Cinnamonum verum   جرم شفا Healing crime   به کدامین گناه  دفاعيات دکتر حاج طالبي از طب سنتي  جوابيه مصاحبه دکتر لنکراني  دکتر ثاقبي  رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي مشهد دکتر ملکي  طب مدرن  قصه پرغصه   جانباز دفاع مقدس  30 بار جراحي بي نتيجه  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  نوجواني که با يک زانو درد معمولي خانه نشين شد   قصه هاي پرغصه  طب ايراني :( طب سنتي ايران)  راز بيش از 2000 سال حفظ سلامتي و درمان دردهاي ايرانيان  در مان ايراني  پزشك ايراني   اصلاح مزاج و طبع  تغذيه ايراني   گياه درماني ايراني :   (حفظ الصحه )  علم پيشگيري در درمان ايراني   آفرينش ، طبيعت ، گياه   روشهاي درماني طب سنتي  تاثير غذا در پوست و زيبائي در طب سنتي  دومين سمينار باز آموزي طب سنتي ايران   دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي  رفتار درماني در طب سنتي ايران  بادکش   cupping  فصد  طب سوزني   diabetic foot   درمان کيست تخمدان  ( نجات از جراحي)  پزشکي موثر   معجزه درمان آلوپسي اراتا  درمان و اصلاح آنزيمهاي کبدي   آنزيمهاي کبدي   بيماري کبدي  کبد چرب  امتحان ترم سوم و چهارم   آموزشگاه حاج طالب  بيماري وجع مفاصل  بحران در بیماری ها   یبوست در طب سنتی  زکام و نزله  صداع   سردرد  اسباب احتباس طمث  خناق  بيماري دوار  بحوحه الصوت (خشونت صدا)  بيماري سدر  درمان قطعي انسداد عروق کرونر قلب با تائيد آنژيو گرافي  استنت گذاري   جراحي قلب باز   hepatitis B treatment   پذیرش دانشجوی طب سنتی  cirrhosis  سيروز کبدي  فیبروم رحم( Uterine fibroids )  myoma   گواهينامه بين المللي  نمونه گواهينامه بين المللي آموزشگاه گياهان داروئي حاج طالب طبيب  myoma   درمان هپاتيت B  مجتمع پزشکي حاج طالب  اولين همايش اصلاح سبک زندگي در عرصه تغذيه در مرکز استان خراسان شمالي   اصلاح سبک زندگي   همایش اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه  دکتر حاج طالبی   طب سنتی ایران   انجمن علمی گیاهان داروئی ایران   دکتر رضایی   fds  آخرین وضعیت سرطان در کشور  درمان وریکوسل  وریکوسل  طب سنتی   fatty liver  چند باور غلط   در مورد مصرف شامپو و صابونها  غذای ناسالم   ۷۱ درصد داروها در سوئیس  کشت گیاهان دارویی در ایران  "آنفلوآنزا B"  آنفلونزای A  Thrombocytopenia  ترمبوسایتوپنی  کاهش پلاکت خون  سوسیس، کالباس و نوشابه   گوشی های موبایل  آلوده تر از توالت!  زردچوبه  خاطرات ترسناک   پاکسازی حافظه   در جهان سرطان   هر سال 14 میلیون مورد جدید در جهان سرطان  دکتر خدا دوست   معاون طب سنتی وزیر بهداشت  گزارشی از تقلبات تکان دهنده در مکمل ها و داروهای گیاهی اروپا  نجات از قطع دست  کیست تخمدان   Treatment of diabetic foot ulcers  زخم پای دیابتی  شیادان طب سنتی   گرگان   غیر قانونی   مدعیان طب سنتی   شیمی درمانی   رساله ذهبیه   استاد عبادیانی   امام رضا , ع ,   دکتر سید احمد ثاقبی   دانشکده طب سنتی   جو   جو   آموزش طب سنتی   دیسکوپاتی  قهرمان کاراته   Effective therapy plant  گیاه درمانی موثر  گیاه درمانی مدرن   گیاه درمانی مزاجی   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Malignancy) - Malignant mole  Zona Disease   hepatitis B treatment   درمان سينوزت   Zona Disease   freckle  leeches therapy  blepharitis   طب موثر ایران   لوپوس   فشار خون   دیابت   پرستار   گزارش موردی   کیس ریپورت   دکتر حان طالبی   Asian Journal of Clinical Case Reports for Traditional and Alternative Medicine  طب مکمل   بهارنارنج  Thymus vulgaris   مدیرکل طب سنتی   موسسه حجامت ایران   دانشکده ارمنستان   کنگره طب سنتی و سرطان   ALL  خرم آباد   زالودرمانی ایرانی   زالودرمانی موثر  کنگره سرطان و طب سنتی   گزنه = انجرهUrtica - dioica   اولین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت   کارگاه مقاله نویسی گزارش موردی  ژرنال آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   زعفران Crocus satirus  سایت جعلی   Diabetic Foot Ulcer  Diabetic Foot Ulcer  نمایشگاه پژوهش   استاندارخراسان شمالی   دپارتمان حاج طالب   طب سنتی نوین ایران   Modern Iranian Traditional Medicine  داروهای تقلبی   طب اسلامی   آیت الله تبریزیان   خبرگزاری فارس   هتک حرمت پزشکان زحمتکش ایران چرا ؟  تهیه کننده و کارگردان  زالوین کلات   موسسه فرهنگی آرمان مدیا   رامبد جوان   مهران مدیری   در حاشیه   جراحی رایگان پزشکان ایران در مناطق محروم   مجله علمی آسیائی گزارش موردی طب سنتی و مکمل   درمان سرطان خون با روش طب سنتی   حزیران  این سینا   رازی   جرجانی   زرتشت  اتاق احیا   آیت الله مکارم شیرازی   دکتر اصفهانی   دکتر محمد مهدی اصفهانی   پروانه طبابت   دکتر حسن حاج طالبی   مراجع ذی صلاح  روحانیت